Một số kinh nghiệm bắt lô đầu đít câm khác cần chú ý