Bạc nhớ lô tô ra theo lô tô vào các ngày trong tuần