Có nhiều cách đánh lô đầu câm được sử dụng hiện nay

 Có nhiều cách đánh lô đầu câm được sử dụng hiện nay