Dealer là gì? Vai trò của Dealer tại các casino

Dealer là gì? Vai trò của Dealer tại các casino